O nas

Serdecznie witamy na stronie Stowarzyszenia Rytmu Ziemi. Jest ono przestrzenią dla osób i instytucji, które mają świadomość jedności z wszystkimi istotami na Ziemi i we Wszechświecie, oraz planetą  Gają i pragną czynnie działać na rzecz  poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców naszej planety oraz poprawy i ochrony środowiska naturalnego Ziemi. Łączy nas wizja, że działania dla wspólnego dobra wnoszą dobrobyt do życia, są przyjazne dla ludzi, zwierząt i planety Ziemi a mieszkańcy wspólnie decydują we wszystkich aspektach swojego otoczenia. Stowarzyszenie Rytm Ziemi założyliśmy z myślą o wspólnym tworzeniu nowej przyszłości dla nas i naszych przyszłych pokoleń. Naszym celem jest ochrona Ziemi, ludzi, środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności poprzez prowadzenie i wspieranie:
 1. Działań na rzecz inicjatyw i programów społecznych mających na celu rozwiązanie ekonomicznych, socjalnych, ekologicznych, zdrowotnych i egzystencjalnych problemów współczesnego społeczeństwa.
 2. Działań na rzecz zakładania, wspierania i rozwoju ekowiosek oraz innych ekologicznych wspólnot i społeczności lokalnych, dążących do zwiększenia stopnia swej samowystarczalności.
 3. Działań na rzecz poszukiwania, tworzenia, testowania, wdrażania i promocji rozwiązań ułatwiających ekowioskom i innym ekologicznym wspólnotom i społecznościom lokalnym osiągnięcie samowystarczalności, we wszelkich możliwych aspektach życia.
 4. Promocji rolnictwa przyjaznego dla środowiska oraz zdrowych i naturalnych sposobów przetwarzania żywności oraz promocji produktów regionalnych.
 5. Działań kształtujących w społeczeństwie świadomość ekologiczną, zdrowy tryb życia i odżywiania.
 6. Działań na rzecz profilaktyki zapobiegającej rozwojowi negatywnych czynników stanowiących rezultat dzisiejszego tempa pracy, wywołującego niebezpieczne choroby cywilizacyjne jak wypalenie zawodowe, następstwa stresu, depresje czy psychosomatyka itp.
 7. Promocji technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i alternatywnych.
 8. Promocji twórczości intelektualnej, artystycznej i kulturalnej służącej integracji człowieka z przyrodą, naturą, Ziemią.
 9. Inicjatyw społecznych i działań na rzecz rozwoju, naturalnej ekonomii, demokracji oraz socjokracji (zasada równorzędności w podejmowaniu decyzji).
 10. Działań charytatywnych.
 11. Działań w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu grup tymże wykluczeniem zagrożonych.
 12. Działań na rzecz ochrony zwierząt.