Skład Zarządu

Zarząd Stowarzyszenia Rytm Ziemi stanowią: Prezes: Miroslawa Machnicki W-ce Prezes: Renata Grzebała Sekretarz: Aleksandra Walczak